miércoles, 28 de enero de 2015

¡¡¡Visita sorpresa de la Consellera Riera!!!

Vaja sorpresa¡¡¡:
La Consellera d'Educació, Cultura i Universitats Maria Núria Riera Martos, va fer una visita sorpresa al nostre Centre el dimecres 28 de gener. Va recórrer les instal·lacions i va poder comprovar en primera persona totes les deficiències.
Començam a veure els fruits de l'esforç i del bon fer de l'AMIPA.
Llàstima de no disposar de cap fotografia de la memorable visita.

martes, 27 de enero de 2015

miércoles, 21 de enero de 2015

Reunió amb el Gerent de l'IBISEC

El passat 21 de gener va tindre lloc al Parc Bit una reunió entre els representants de la nostra AMIPA Anna Moilanen i Pep Valens, amb Mateu Sunyer Servera, Gerent de l´IBISEC. 
Se li fa  fer entrega d'un escrit exposant les deficiències i fets denunciables que pateix el CEE Son Ferriol, i que s'interpreta són competència de la Conselleria d'Educació i Cultura. Els punts més importats del document  són:
  • Manca d'una nova instal·lació de la xarxa interior d'aigua potable.
El Gerent va confirmar l'adjudicació i contractació de la fontaneria per a realitzar la nova instal·lació d'aigua. L'inici dels treballs, previst d´aquí a un parell de mesos, haurà d'esser consensuat amb la Direcció del centre i la Conselleria d´Educació i Cultura.
Els representants de l'AMIPA varen insistir en la importància de localitzar, per medis tècnics, el punt on hi ha la voluminosa fuga d'aigua abans de la substitució de les instal·lacions existents. Mateu Sunyer es va comprometre a gestionar la localització d'aquesta fuga i posteriorment a encarregar una valoració de la seguretat de les estructures que puguin estar en perill. 

  • Existència de nombroses goteres quan plou i les humitats existents durant tot l'any. La total manca d'aïllament tèrmic de l'escola.
El gerent va insistir que quan estiguin acabades les obres es solucionarà el tema de les goteres i també millorarà l’aïllament tèrmic. Se li va demanar quan està previst executar les obres esmentades. Mateu Sunyer pensa que probablement s'iniciaran aquest proper estiu, a causa de la dificultat de realitzar-les amb període lectiu. Va assenyalar que s'estan fent els preparatius del Projecte d'Execució.

  • Múltiples barreres arquitectòniques i la manca d´un WC adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
El Gerent va explicar que, en aquest mes de gener, el nostre Centre, juntament amb altres tres centres educatius ha estat seleccionat per a la realització d'obres de millora i que entrarien en la Segona Fase del "Projecte d'Eliminació de Barreres Arquitectòniques en els Centres Educatius".

Una vegada comentats tots el punts del escrit, el Gerent va informar que té previst la reforma de la instal·lació elèctrica de l'escola.

Abans de concloure la reunió, s'arribà a l'acord que ens tindrà informats de tots els assumptes tractats.