viernes, 15 de noviembre de 2019

Cartes enviades a 4 diaris: AraBalears, DM, UH i El Mundo

INCAPAÇOS D'ATENDRE SA DISCAPACITAT
En uns dies de promeses i intencions, es pares i mares des Centre d'educació especial de Son Ferriol feim públic que s'equip d'Atenció a sa Diversitat i sa Conselleria no atén correctament an es nostros fills i filles amb discapacitat.

Es nostro centre té més de 80 alumnes (de 12 a 21 anys) amb necessitats educatives especials. L'any passat estrenam es curs amb sa retirada d'una ATE (Auxiliar Tècnic Educatiu), figura crucial per fomentar sa seva autonomia. Recuperada pes gener, en aquest nou curs vivim amb desconcert com s'equip de diversitat ha reduït sa contractació de dues ATE, sa dedicació parcial de sa qual els impedeix acompanyar es nostros fills durant es transport escolar o en es menjador.

No hi ha cap criteri tècnic que justifiqui aquest vaivé de recursos de ATE en centres on hagin alumnes amb dificultats d'autonomia. Només podem constatar amb aquestes decisions que sa Conselleria se mostra reiteradament incapaç per atendre sa diversitat.
Es pares des CEE Són Ferriol hem sofrit ses faltes de s'inclusió escolar. Ara mos preocupa s'autonomia i s'inclusió social des nostros fills, i sa seva passa pes CEE Són Ferriol marcarà es seu desplegament i sa seva destinació en etapa adulta. No volem que tornin a esser ignorats, despreciats o aparcats.
Sr Conseller, li demanam que complesqui ses seves promeses públiques de Maig d'enguany de seguir invertint en es nostro centre, s'únic centre públic d'educació especial a sa nostra comunitat.
AMIPA  CEE  SON  FERRIOL
Avinguda  Del  Cid  581
Tlf.  971 42 71 27  
ceesonferriol_amipa@hotmail.com 

 Cartas enviadas a 4 diarios: AraBalears, DM, UH y El Mundo

 INCAPACES DE ATENDER LA DISCAPACIDAD


En unos días de promesas e intenciones, los padres y madres del Centro de educación especial de Son Ferriol hacemos público que el equipo de Atención a la Diversidad y la Consellería no atiende correctamente a nuestros hijos e hijas con discapacidad.
 Nuestro centro tiene más de 80 alumnos (de 12 a 21 años) con necesidades educativas especiales. El año pasado estrenamos el curso con la retirada de una ATE (Auxiliar Técnico Educativo), figura crucial para fomentar su autonomía. Recuperada en enero, en este nuevo curso vivimos con desconcierto como el equipo de diversidad ha reducido la contratación de dos ATEs, cuya dedicación parcial les impide acompañar a nuestros hijos durante el transporte escolar o en el comedor.
 No hay ningún criterio técnico que justifique este vaivén de recursos de ATE en  centros donde hayan alumnos con dificultades de autonomía. Solo podemos constatar con estas decisiones que la Consellería se muestra reiteradamente incapaz para atender la diversidad.
Los padres del CEE Son Ferriol hemos sufrido las carencias de la inclusión escolar. Ahora nos preocupa la autonomía y la inclusión social de nuestros hijos, y su paso por el CEE Son Ferriol va a marcar su desarrollo y su destino en etapa adulta. No queremos que vuelvan a ser ignorados, despreciados o aparcados.
Sr Conseller, le pedimos que cumpla sus promesas públicas de Mayo de este año de seguir invirtiendo en nuestro centro, el único centro público de educación especial en nuestra comunidad.

AMIPA  CEE  SON  FERRIOL
Avinguda  Del  Cid  581
Tlf.  971 42 71 27  
ceesonferriol_amipa@hotmail.com 

martes, 21 de mayo de 2019

Del 13 al 19 de maig hem estat al quiosc de la Plaça de l’Olivar.
Ens han acompanyat les autoritats educatives: el Conseller d’Educació, Martí March, i el Director General d’Innovació, Jaume Ribas. A més de innumerables persones, familiars, amics i altres centres com el Sureda i Blanes.
Ha estat una experiència molt gratificant que serveix per donar a conèixer el nostre centre, demostrar les capacitats del alumnes i visibilitzar a tot el col.lectiu.
Gràcies a tots els que han participat!!!Video AMIPA CEE SON FERRIOL QUI SOM


 SARAVÁ Una Batucada molt especial!!!

lunes, 6 de mayo de 2019


¿QUI SOM?

Exposició educativa - CEE Son Ferriol
del 13 al 18 de maig de 2019
matins: de 10:00 – 13:30
horabaixes: de 17:00 - 20:00

Quiosc PalmaActiva 
plaça de l´Olivar

COL·LABORA AMIPA CEE SON FERRIOL


TALLERS, EXPOSICIÓ, XERRADES I ACTIVITATS.


Dimecres 15  11:30 hrs.

ACTE INSTITUCIONAL

Dissabte 18 11:00 hrs.

miércoles, 10 de abril de 2019

 Hola de nou a tots els pares i mares de l'AMIPA del CEE Son Ferriol

Ens posem en contacte de nou amb vosaltres per informar d'una jornada d'educació inclusiva oberta a totes les famílies. Està organitzada per la UIB i la FAPA, i es farà el proper divendres 12 d'abril a la tarda i dissabte 13 al matí a la UIB (veure l'arxiu adjunt)      


Seria molt bo que fóssim el màxim de pares i mares. La nostra visió és sempre "un bany de realitat" quan es parla d'inclusió escolar. Estem més que legitimats per parlar-ne, per parlar de les necessitats de les escoles ordinàries i per defensar que l'educació especial també és inclusiva
Si us plau animar-vos!

Aprofito aquest contacte per a felicitar-nos tots plegats per l'inici del menjador a la nostra escola el passat dilluns 25 de març. Ha estat un èxit després de 10 anys de reivindicacions per moltes famílies abans que nosaltres i l'esforç mantingut de la direcció del centre. És veritablement una gran notícia.

Com ho va ser la recuperació de la A.T.E. que ens havia retirat la Conselleria a principi de curs i que torna a estar en la plantilla de l'escola des Enero'19.
 També puc dir-vos que a través de l'AMIPA, en els últims mesos s'han aconseguit fons per a altres coses: la Seu de Palma va donar una important donació (gràcies a la mediació d'una de les nostres famílies) amb la qual s'ha reformat l'hivernacle i el tancat del cavall, i en breu esperem que Ikea ens compri prestatgeries i caixes d'emmagatzematge.
La direcció del centre també ha aconseguit que una empresa de construcció (de forma altruista) vagi a reformar la cuina i els electrodomèstics de l'apartament que fan servir els alumnes de Tava.
Estat actual abans de la reforma vídeo Publicat el 14 desembre 2012 Cee Son Ferriol

A la fi, la nostra escola s'està transformanten un espai cada vegada més digne.
La nostra AMIPA dirigeix ​​ara els seus esforços a aconseguir que la Conselleria ens faci la reforma dels banys, que presenten importants mancances.


També participarem a donar visibilitat al centre, tant a través d'un videoreportatge que està gravant un famós director de cinema mallorquí Toni Bestard amb el qual va contactar un membre de la nostra Junta, com sumant-nos a una activitat que vol fer l'escola a la Plaça de l'Olivar i de la qual aviat ens informaran.
De tot això la nostra AMIPA anirà penjant notícies al bloc

Us animem a que ens feu arribar els vostres comentaris o aquelles coses que veieu necessàries ... I si desitgeu sempre podeu venir a les reunions de la nostra junta. La propera serà el 24 de Maig

Una salutació a tots des de la nova Junta de l'AMIPA

Presidenta :       Ana Espino Ibañez
Vicepresident :  Mª Dolores Martínez
Secretari :          Aurelio Sujar Abella
Tresorera :         Mª José Rodríguez
Vocal :                Mª Torres Rosselló
Vocal :                Alberto Izquierdo 
Vocal :                Mónica Romero
Vocal :                Pau Bosch

martes, 9 de abril de 2019

 Agraïment pel menjador. 

Ara només queda la reforma dels banys del 

CEE Son Ferriol


Jueves, 28 de marzo de 2019
A l’atenció de la Sra Assumpció Sempere, Cap de Servei d'Atenció a la Diversitat
A l’atenció del Sr Jaume Ribes,  Director General d'Innovació i Comunitat Educativa
A l'atenció del Sr J. Escudero, Direcció General de Planificació i centres
A l’atenció del Sr Martí March,  Conseller d’Educació
Bon dia
Des de l'AMIPA del CEE Son Ferriol els volem agrair que , després de molts anys d'espera, el nostre centre ha començat el menjador aquesta mateixa setmana.  Docents, alumnes , pares i mares estem molt contents per aquesta fita, feia 10 anys que el nostre centre reclamava el menjador, un espai que serà també d'aprenentatge d'hàbits, tan importants en els nostres fills i filles


De debò, moltes gràcies des d'aquesta AMIPA Però vostès saben que nosaltres tenim encara un tema que cada dia esdevè més necessari: la reforma dels banys. Després de més de 35 anys que té aquell edifici, inicialment no pensat per l'ús actual, aquells banys necessiten ser correctament adaptats.
A les dutxes el sol no és antilliscant i ja hem tingut qualque accident per caigudes dels nins.  No hi han agafadors, l'aigua tot sovint queda embassada i quan els pous negres estan plens pujen males olors. Les dutxes no estàn separades per unes mínimes mampares . El termo elèctric està dintre del mateix espai de les dutxes la qual cosa ja ens sembla perillosa, envoltat d'un material metàl·lic els cantons del qual (en angle recte) poden provocar cops al cap dels nins
A l'hivern, amb la gran altitud dels sòtils, aquell espai és gèlid. S'han de ficar estufes elèctriques, el que dona encara peu a més possibilitat d'accidents
Els w.c són baixos i petits, alguns fins i tot estan torts i costa pena entrar-hi i seure's. Cap de nosaltres voldria asseure's en aquells inodors.
L'espai del vestuari, encara que ara tinguem unes quantes taquilles, és del tot insuficient per deixar la roba endreçada. Ha quedat petit i amb una distribució plena de barreres arquitectòniques
El bany i els hàbits d'utilització del w.c. en els nostres fills no és només una qüestió d'higiene. És aprenentatge, és autonomia.Les mesures de seguretat són del tot necessàries en uns nins que tenen problemes de destreça o verdadera torpesa o discapacitat motora. Necessiten aferrar-se, necessiten estar lluny dels focus de perill.Les mesures per preservar la seva intimitat són importants perquè aprenguin aquest valor. Alguns ho passen molt malament quan les ATEs els supervisen. Altres han d'aprendre a respectar la seva intimitat i la dels altres.Els espais on ells puguin guardar  les seves coses quan es despullen i es vesteixen són crucials per nins que no tenen a vegades ni sentit de pertinença, ni d'ordre. Si us plau, acabin de convertir el CEE Son Ferriol en un centre del tot adaptat a les necessitats dels nins i nines que hi són allà. Com a pares i mares nomès podem trasmetre les necessitats dels nostres fills
És per això que els enviem un pressupost que varem demanar fa 2 mesos a l'empresa Osmara Palma SL, el total del qual ascendeix a 69.614€ El Conseller ja ens va dir que l'any passat no podria ser. Però ara estem al 2019 i esperem que ens donin bones notícies
Atentament
Ana Espino, com a presidenta de l'AMIPA i en nom de la nova Junta (Aurelio Sújar, Lola Martínez, M José Rodríguez, Pau Bosch, Ramon Cojo, Monica Romero, María Torres)