miércoles, 27 de julio de 2016

Nova visita del Conseller

El passat dia 20 de juliol va visitar el nostre Centre Educatiu, per a supervisar l´estat de les obres, el Sr. Martí March, Conseller d´Educació acompanyat d'Antoni Morante (Director General de Planificació, Ordenació i Centres), Sr. Miquel Coll (Gerent de l´IBISEC), Maribel Seguí (Arquitecta de l´IBISEC) i Miquel Florit, Arquitecte Director Tècnic de les Obres del Centre Educatiu. 
Ens varen fer una visita guiada on poguérem comprovar amb satisfacció, que, en ple estiu i per primera vegada, s´estava millor dins l´escola que defora. La fisonomia interior i exterior ja ha canviat.. i encara canviarà molt més. 
Ens varen mostrar i descriure els materials emprats amb substitució de les planxes ondades de plàstic: 
  • Panels sandwich de bon aïllament tèrmic i acústic de 5 cm  de gruix, per a les parets laterals i sotils baixos.   
  • Vidrieres translúcides de seguretat (antiimpactes) per als sotils més alts, que corresponen als passadissos centrals de l´edifici.
  • Vidrieres tintades amb doble climalit i filtres solars UVA/UVB per a les parets laterals i sòtils baixos.

El Director va mostrar el seu grau de satisfacció per l´estat i evolució de les obres, i ha agraït la bona col·laboració i coordinació amb l'execució per part del Cap d´Obres de la constructora.També va destacar la gran lluminositat del gimnàs, de l´habitacle posterior del saló d´actes i festes (on sembla que s'ubicarà el menjador escolar) i d´altres estàncies de l´edifici.

Poguérem comprovar la transformació del magatzem de jardineria per a ésser la futura tercera aula de TAVA. Tant la direcció del Centre com l´AMIPA vàrem sol·licitar una ampliació de places escolars per la quantiosa exclusió d´alumnes amb necessitats especials (alumnes que tenen els mateixos drets que els nostres fills). Atesa la impossibilitat actual de construir mes centres de educació especial a l´Illa, tal i com ens va comunicar el Govern de les Illes Balears, aquest any, ja s´adaptarà una aula per a TAVA (7 alumnes més) i una aula més de Unitat Bàsica (7 alumnes més).

Està previst que les totes aquestes obres concloguin el 21 de Setembre d'enguany i, entre altres coses, les grans avantatges seran les següents:

  • Millor confort tèrmic i acústic.
  • Habilitació de sistema de ventilació natural amb sistema mecanitzat.
  • Impermeabilització garantida, que acabarà amb les molestoses i perilloses goteres que hem petit tants d'anys dins l´edifici.
  • Una vegada acabada l´obra es complirà un protocol que obliga a realitzar una prova d'estanquitat hidràulica a l´edifici (cabdal d'aigua a pressió des de l´exterior de l´edifici).   

Per altre banda, i aprofitant la presència del Sr. Antoni Morante, li hem transmès la necessitat de 45 taules i cadires de nova dotació pels alumnes, que juntament a les 30 de l´any passat, solucionaria la precarietat històrica reivindicada any darrera any. Sol·licitud que ja estava cursada per part de la Direcció del Centre, i que el Director General de Planificació, molt amablement, ha garantit pel començament del nou curs escolar.

El Sr. Miquel Coll, ha destacat i recordat la bona voluntat i predisposició del nostre Director Xisco Santamatilde per a que poguessin començar aviat les obres, després de la licitació i signatura del contracte amb la Constructora San José. Fet rellevant que, malgrat les molèsties ocasionades durant els  darrers tres mesos d'activitat escolar, condicionarà favorablement l'execució final de les obres durant l´estiu.     

La junta directiva de l´AMIPA us desitja que passeu un bon estiu.
 

miércoles, 20 de julio de 2016