domingo, 27 de noviembre de 2016

El nostre Secretari

El passat 22 de novembre,  a la Reunió Extraordinaria de l'AMIPA, tal com obliguen els nostres estatuts, va cessar el nostre company i amic Pep Valens, Secretari de la nostra AMIPA.

Aquestes línies volen ésser un homenatge a la seva persona i al seu treball. Juntament amb la nostra estimada Anna Moilanen, varen iniciar un camí, una tasca titànica, quasi impossible, per aconseguir la reforma de la nostra escola, que, en aquells moments, no reunia el mínim necessari que ens permetés enviar-li cada matí amb tranquil·litat els nostres fills.

Lluitador infatigable, sempre ens sorprenia amb una nova iniciativa. Metòdic, pràctic, temperat, amb una clara visió de futur i de les feines a fer, no ha deixat cap porta on trucar en benefici dels nostres fills i tutelats. Es va reunir amb Gerents, Directors Generals, Caps de Gabinets, Consellers, amb el Vicepresident Barceló... fins que va acudir personalment la Presidenta de les Illes Francina Armengol al nostre Centre, qui va dir textualment: "El Centre d'Educació Especial de Son Ferriol ha deixat d'ésser invisible".

Els fruits de la seva feina són ben patents: A la fi hi ha aigua corrent, la reforma de les cobertes de l'escola està finalitzada, el bany adaptat és una realitat, tenim pràcticament segur el menjador per l'any que ve, el mobiliari està renovat i les pissarres elèctriques van arribant. Podríem haver somiat fa dos anys alguna cosa semblant en tan poc temps?

No podem compensar la feina que ha fet durant aquests anys ni les incomptables hores que hi ha dedicat (junt amb n'Antònia, la seva incondicional dona), però sí que podem manifestar públicament una vegada més el nostre reconeixement més sincer:

GRÀCIES PEP, el teu llegat queda per a la posteritat.

jueves, 24 de noviembre de 2016

Convocada Assamblea General Ordinària i Extraordinària

El passat 22 de novembre l'AMIPA es va reunir, en una primera convocatòria l'Assemblea General Ordinària i seguidament en Assemblea General Extraordinària.

Es va aprovar per unanimitat tant la memòria de Gestió com la Memòria Econòmica del Curs 2015-2016. Pel seu interès, aquí us deixam el document ratificat:


Posteriorment, i d'acord amb els Estatuts de l'Associació, es va produir la dimissió de la Junta Directiva, la presentació de les noves candidatures i l'elecció de la nova Junta Directiva.

miércoles, 27 de julio de 2016

Nova visita del Conseller

El passat dia 20 de juliol va visitar el nostre Centre Educatiu, per a supervisar l´estat de les obres, el Sr. Martí March, Conseller d´Educació acompanyat d'Antoni Morante (Director General de Planificació, Ordenació i Centres), Sr. Miquel Coll (Gerent de l´IBISEC), Maribel Seguí (Arquitecta de l´IBISEC) i Miquel Florit, Arquitecte Director Tècnic de les Obres del Centre Educatiu. 
Ens varen fer una visita guiada on poguérem comprovar amb satisfacció, que, en ple estiu i per primera vegada, s´estava millor dins l´escola que defora. La fisonomia interior i exterior ja ha canviat.. i encara canviarà molt més. 
Ens varen mostrar i descriure els materials emprats amb substitució de les planxes ondades de plàstic: 
 • Panels sandwich de bon aïllament tèrmic i acústic de 5 cm  de gruix, per a les parets laterals i sotils baixos.   
 • Vidrieres translúcides de seguretat (antiimpactes) per als sotils més alts, que corresponen als passadissos centrals de l´edifici.
 • Vidrieres tintades amb doble climalit i filtres solars UVA/UVB per a les parets laterals i sòtils baixos.

El Director va mostrar el seu grau de satisfacció per l´estat i evolució de les obres, i ha agraït la bona col·laboració i coordinació amb l'execució per part del Cap d´Obres de la constructora.També va destacar la gran lluminositat del gimnàs, de l´habitacle posterior del saló d´actes i festes (on sembla que s'ubicarà el menjador escolar) i d´altres estàncies de l´edifici.

Poguérem comprovar la transformació del magatzem de jardineria per a ésser la futura tercera aula de TAVA. Tant la direcció del Centre com l´AMIPA vàrem sol·licitar una ampliació de places escolars per la quantiosa exclusió d´alumnes amb necessitats especials (alumnes que tenen els mateixos drets que els nostres fills). Atesa la impossibilitat actual de construir mes centres de educació especial a l´Illa, tal i com ens va comunicar el Govern de les Illes Balears, aquest any, ja s´adaptarà una aula per a TAVA (7 alumnes més) i una aula més de Unitat Bàsica (7 alumnes més).

Està previst que les totes aquestes obres concloguin el 21 de Setembre d'enguany i, entre altres coses, les grans avantatges seran les següents:

 • Millor confort tèrmic i acústic.
 • Habilitació de sistema de ventilació natural amb sistema mecanitzat.
 • Impermeabilització garantida, que acabarà amb les molestoses i perilloses goteres que hem petit tants d'anys dins l´edifici.
 • Una vegada acabada l´obra es complirà un protocol que obliga a realitzar una prova d'estanquitat hidràulica a l´edifici (cabdal d'aigua a pressió des de l´exterior de l´edifici).   

Per altre banda, i aprofitant la presència del Sr. Antoni Morante, li hem transmès la necessitat de 45 taules i cadires de nova dotació pels alumnes, que juntament a les 30 de l´any passat, solucionaria la precarietat històrica reivindicada any darrera any. Sol·licitud que ja estava cursada per part de la Direcció del Centre, i que el Director General de Planificació, molt amablement, ha garantit pel començament del nou curs escolar.

El Sr. Miquel Coll, ha destacat i recordat la bona voluntat i predisposició del nostre Director Xisco Santamatilde per a que poguessin començar aviat les obres, després de la licitació i signatura del contracte amb la Constructora San José. Fet rellevant que, malgrat les molèsties ocasionades durant els  darrers tres mesos d'activitat escolar, condicionarà favorablement l'execució final de les obres durant l´estiu.     

La junta directiva de l´AMIPA us desitja que passeu un bon estiu.
 

miércoles, 20 de julio de 2016

miércoles, 22 de junio de 2016

Festival a l'escola curs 2015- 2016

Fantàstic, impressionant, genial.
Amb el nou equip de megafonia i l'esforç fet pels alumnes i els mestres, enguany el festival ha sigut millor que mai, vídeos de l'escola inclosos.
Aquí podeu veure imatges de les diverses actuacions:

El secretari de l'AMIPA va dir unes paraules abans de començar el festival

martes, 21 de junio de 2016

Festa de fi de curs de l'AMIPA 2015-2016

El passat 18 de juny, vàrem celebrar la tradicional festa de fi de curs. Vàrem convidar també a tots els docents i auxiliars tècnics al dinar i a la festa. En total unes 70 persones. 

Una gran celebració ben merescuda per a tots els assistents: professors, AMIPA i, sobretot, els grans protagonistes ... els nostres fills i tutelats. Us deixam un fantàstic vídeo elaborat per un soci i unes quantes fotos de la velada:miércoles, 8 de junio de 2016

AIGUA, AIGUA, AIGUA ….. A LA FI

A LA FI TENIM AIGUA CORRENT A L'ESCOLA. Avui mateix han alimentat el Centre Educatiu des del comptador, el Director ha confirmat que hi ha bona pressió a tots els punts de la instal·lació.

Ha estat una lluita constant de l´AMIPA, quasi diària aquest darrer any. L'esforç ha valgut la pena. Enrere queden les reunions amb els representants de les institucions, incontables telefonades, visites personals i tocades de porta... documents amb registre d´entrada, episodis de nervis, tensions i decepcions per causa de la BURROCRACIA.

Especial menció a la bona voluntat i ajuda de la Regidora d´Educació de l'Ajuntament de Palma, Susanna Moll,  i també a l’exemplar conducta del batle de Marratxí, Joan Francesc Canyelles, i del tinent de batle de Marratxí, Miquel Cabot, que, de manera desinteressada, han donat totes les facilitats possibles per a fer realitat la connexió hidràulica i han fet una aportació altruista d´uns 4.500 € del consistori de Marratxí.   

Per altra banda, el director de l’escola, també ens ha comunicat que la direcció està molt satisfeta amb la bona marxa de les obres de la reforma.

ENHORABONA, ENHORABONA i ENHORABONA  a tots, aquest curs hem començat a recollir els fruits de les nostres raonables i bàsiques reivindicacions i els principals beneficiats són els nostres al·lots:

 • MOBILIARI NOU (el Claustre de Professors portava molts d´anys sol·licitant-lo sense èxit, amb moltes taules i cadires  que eren d´Educació Infantil; pensam que la nostra pressió a la Conselleria d´Educació ha estat determinant).
 • NOVA XARXA INTERIOR D´AIGUA.
 • AMPLIACIÓ DE PLACES ESCOLARS (7 places amb la construcció d´una nova aula al centre pel curs 2016-17). Desgraciadament encara quedaran molts d´alumnes amb necessitats especials exclosos i deficientment escolaritzats  a l´illa de Mallorca. És necessari construir, com a mínim, un altre Centre d’Educació Especial a la zona d’Inca, Manacor o Alcúdia.
 • SUBMINISTRAMENT D´AIGUA CORRENT AL CENTRE. (Servei essencial aconseguit, ja no hi haurà que passar més pena).
 • TRANSPORT ESCOLAR (sol·licitat des de fa molts d´anys per la direcció del centre i pels anteriors representants de l´AMIPA).
 • REFORMA DEL CENTRE (obres de substitució de les cobertes i WC per a persones amb mobilitat reduïda, sostres i exteriors) Dotació: 502.000 €.   


Som concients que encara manquen reformes i molts de recursos essencials que també hem reivindicat amb força, com:
 •  XARXA DE CLAVEGUERAM .  
 •  ELIMINACIÓ TOTAL DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.
 •  SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR ( reivindicació històrica que feria possible la conciliació laboral i familiar d´un col·lectiu vulnerable i desprotegit)
 •  Mobiliari i equips informàtics especialment adaptats als alumnes, construir més WC per a persones amb mobilitat reduïda, vestuaris, dutxes i excusats que siguin un poc decents, etc.)

  Estimats socis, el camí ja està fet, ara pot ésser seria el moment que altres pares comencessin a pensar en prendre un relleu... sens dubte els nostres fills es mereixen aquest esforç i molt més. 

martes, 15 de marzo de 2016

Carta de la AMIPA a la prensa por el archivo de la denuncia presentada en la Fiscalía de Menores

Adjuntamos la carta de la AMIPA a los periódicos, enviada el pasado 15 de marzo, sobre la disconformidad de la resolución de la  Fiscalía, tras haber resuelto archivar las diligencias informativas penales por la denuncia presentada por el estado de insalubridad y falta de seguridad del centro educativo.

INFUNDADO CARPETAZO DE LA FISCALÍA A LA DENUNCIA DE LA AMIPA DEL CEE SON FERRIOL .

Tras la popularidad alcanzada en los medios de comunicación, nuestra asociación ha recibido la cedula de notificación con la resolución de la Fiscalía de Les Illes Balears, a causa de la denuncia interpuesta el 22/05/2015 ante la Fiscalía de Menores.

En dicha resolución se expone que tras la investigación de las presentes Diligencias de Investigación Penal y a la vista de la documentación aportada por parte de la Conselleria d´Educació i Universitat del Govern de Les Illes Balears, en la que comunica la empresa seleccionada para la realización de la reforma de las cubiertas del CEE Son Ferriol y Camp d´Aprenentatge de l´IES Sureda i Blanes de Son Ferriol; propone el ARCHIVO de las presentes diligencias Informativas Penales, porque no se desprenden indicios de ilícito penal. Posteriormente, el Fiscal Superior de les Illes Balears acuerda el ARCHIVO de dichas diligencias.

Nos ha sorprendido mucho que la señora fiscal se haya contentado con la respuesta dada por la Conselleria d'Educació, del todo ajena al contenido de la denuncia que presentamos.

La AMIPA no presentó denuncia alguna relacionada con las obras de las cubiertas del edificio escolar. Por esto mismo, dudamos que la fiscalía haya leído el contenido de nuestra denuncia acompañada de la documentación oficial que adjuntamos.


La AMIPA presentó su denuncia por la FALTA DE RESPUESTA Y GRAVE OMISIÓN por parte de los responsables de la Conselleria d´Educació y del Ajuntament de Palma ante la SITUACIÓN DE INSALUBRIDAD Y FALTA DE GARANTÍAS DE SEGURIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL CENTRO EDUCATIVO. Todo ello basado en los siguientes argumentos:


1) SITUACIÓN DE INSALUBRIDAD:


- Por los frecuentes cortes de agua potable debidos a la falta de red pública de agua corriente.


- Por omisión y desobediencia de los responsables de las instalaciones del centro educativo, ante las graves deficiencias detectadas por los inspectores de sanidad en el acta nº KP 106/2012 del 19/11/2012. (Al haber facilitado copia de dicha  acta a la Fiscalía de Menores, esperábamos que se abriera una investigación y se actuara de oficio para paliar el enorme riesgo sanitario y se depuraran responsabilidades).


- Por alevosía y premeditación de los responsables, al haber puesto de nuevo en marcha la bomba de sondeos sin licencia de explotación, que todavía sigue funcionando, y sin haber subsanado los defectos estructurales indicados por los inspectores de sanidad (IDEM).


- Por el silencio administrativo, como respuesta a las reivindicaciones de la AMIPA  solicitando información sobre la causa del inmovilismo en el plan de actuación en las infraestructuras hidráulicas, acorde al compromiso establecido por los responsables de l´Ajuntament de Palma con los inspectores, según obra en el acta nº KP 109/2012  del  26/11/2012.


-  Por contaminación del Ecosistema y peligro sanitario por la existencia de unos pozos negros filtrantes a donde se conducen las aguas fecales y residuales del centro educativo.


2) SEGURIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL EDIFICIO DEL CENTRO ESCOLAR:


- En varias ocasiones la AMIPA había solicitado a los responsables de la Conselleria d´Educació y del IBISEC, la elaboración de un informe técnico que valorara la seguridad del edificio escolar a causa de las importantes fugas en la red interior de agua (25 Tn. semanales durante algunos años).


A fecha de hoy no tenemos constancia de que se haya realizado dicho informe.


POR TODO ELLO, Y CON TODOS NUESTROS RESPETOS, NO ENTENDEMOS PORQUE SE HA DECRETADO EL ARCHIVO DEL CASO..

jueves, 10 de marzo de 2016

Notícia/reivindicació al Canal 4 sobre la connexió d'aigua i la visita dels batles

Des de l'AMIPA volem donar les gràcies a la tv autonòmica pel compromís amb els col·lectius més desprotegits de la nostra societat, per la seva professionalitat i per la seva humanitat.martes, 8 de marzo de 2016

A la fi comencen les obres per a la connexió d'aigües

El dimarts 8 de març els batles de Palma i el de Maratxí varen visitar el Centre per fer públic el conveni entre els dos consistoris: Anna Moilanen i Antònia Ordóñez varen representar a la nostra AMIPA.
Enhorabona a tots per aquest rotund èxit


lunes, 29 de febrero de 2016

Notícia al programa Avui Actualitat del Canal 4

Nova notícia emesa al Canal 4 el passat 29 de febrer denunciant el lamentable estat del Centre. El nostre secretari no descansa ni de nit ni de dia


viernes, 19 de febrero de 2016

IB3 a l'escola

El passat 19 de febrer, IB3 va dur les seves càmeres a l'escola i va emetre al seu informatiu "Notícies Cap de Setmana" la notícia que podeu veure al vídeo. Les imatges parlen per elles mateixes. El Secretari de l'AMIPA, Pep Valens,va demanar directament a la Presidenta Armengol l'aprovació urgent d'un pressupost per construir una nova xarxa de clavegueram.

miércoles, 17 de febrero de 2016

Entrevista a Última Hora Radio

El 17 de febrer, el Secretari de la nostra AMIPA, Pep Valens, va ser entrevistat a Última Hora Radio per Carlos Durán al programa "Hoy es el Día". En aquest vídeo recollim el diàleg:


martes, 16 de febrero de 2016

Nou article a premsa


El 16 de febrer, el diari Última Hora va publicar un article titulat: "Las familias del CEE Son Ferriol alertan: El centro es un peligro"
Exigim a Cort i al Govern una xarxa de clavegueram que permeti segellar els pous negres filtrants i així deixar de contaminar el subsol i els aqüífers del Pla de Na Tesa i de Son Ferriol.

També exigim un informe tècnic que justifiqui la seguretat de l'estructura del col·legi, ja que la meitat de les 25 tones setmanals d'aigua per consum humà que és transportada en camions es filtra al subsol.

I encara estam a l'espera:
   
 • D'un menjador escolar que facilitaria la conciliació de la vida familiar i laboral.
 • De posar fi a les barreres arquitectòniques
 • D'una reforma de la instal·lació elèctrica.
 • D'equips informàtics moderns i adaptats als alumnes
 • D'un espai habilitat per a sessions de fisioteràpia.
 • D'equips de so i megafonia.
 • D'un policia tutor a l'entrada i sortida dels alumnes.

I no oblidem que hi ha alumnes que estan en llista d'espera  per entrar al Centre, pel que seria convenient l'ampliació del Centre o la construcció d'un nou.

Només demanam equiparar les infraestructures i els serveis de la nostra escola amb el de la resta de la xarxa d'ensenyança pública de les nostres Illes.

domingo, 14 de febrero de 2016

Denúncia telefònica al Canal 4

Isabel Massot, sòcia de la nostra AMIPA, va denunciar als medis la caòtica situació de la nostra escola, telefonant al programa del CANAL 4 "Directe 971" que es titulava: "Qué vols denunciar públicament?"
jueves, 11 de febrero de 2016

Proposta d'adjudicació de l'obra de reforma del Centre

El passat 11 de febrer, en sessió ordinària, l'IBISEC (l'Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals) va acordar elevar a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació de l'obra de la nostra escola a favor de l'empresa CONSTRUCTORA SAN JOSE, SA. per l'import de 501.177,81€
Adjuntam l'acta:


viernes, 29 de enero de 2016

Memòria de Gestió Curs 2014-2015

El passat divendres 29 de gener es va reunir l'Assamblea General de l'AMIPA en sessió ordinària. Desprès de donar la benvinguda al nous membres, el secretari va anar repassant el punts de l'ordre del dia.
Es varen aprovar per unanimitat tant la Memoria Econòmica com la de Gestió.
Pel seu especial interés, adjuntam aquesta darrera

domingo, 17 de enero de 2016

Vídeos de la visita als medis de comunicació

A l'informatiu d' IB3 Televisió
Inclòs al Facebook de la Presidenta Armengol
I al seu twitter

viernes, 15 de enero de 2016

Fotos de la visita
Visita de les autoritats

El passat divendres 15 de gener varem rebre la visita de la Presidenta del Govern (Sra. Francina Armengol), el Conseller d´Educació i Universitat (Sr. Martí March), el Batle de Palma (Sr. José Hila), acompanyats de la Regidora d´Educació i Esports de Palma (Susanna Moll) i del Director General d´Innovació i Comunitat Educativa (Sr. Jaume Ribas).  

Els representants de l´AMIPA els varen rebre al Hall d´entrada, on varem fer les presentacions.
Va ésser una visita molt agradable, genialment dirigida pel director de la nostra escola Sr. Francesc Santamatilde.

Visitaren totes les dependències i contemplaren als alumnes realitzant les activitats curriculars (TAVA, Escola de Cuina, Jardineria, Formació Bàsica, etc.). En un  respectuós i cordial ambient, tant la Presidenta Francina Armengol com la resta dels seus acompanyants saberen "connectar" e interactuar amb tot moment amb els alumnes. També pogueren observar l´alta capacitat i qualificació dels docents i auxiliars que estan "educant" i ensenyant als nostres al·lots.    

Els responsables de la nostra Comunitat Autònoma, en un ambient quasi familiar, cercaren en tot moment la proximitat amb nosaltres per reunir la màxima informació possible i estar ben informats de totes les deficiències del nostre Centre. Pogueren, de primera mà comprovar el lamentable estat de les infraestructures.

El secretari de l´AMIPA els va entregar un document, recordant i resumint les principals reivindicacions realitzades fins al dia d´avui.

La Presidenta Armengol va declarar i reconéixer davant les càmeres d´IB3, que el CEE de Son Ferriol ha estat un centre educatiu INVISIBLE pels ulls de l´Administració, però va assegurar que aquesta situació ja ha FINALITZAT.
 
El canvi Institucional durant aquesta legislació, ha potenciat el diàleg de la nostra AMIPA amb els responsables de les administracions, i com ha confirmat Francina Armengol, aviat se traduirà en fets, perquè començaran les reformes del centre.
Les obres de substitució de les cobertes i la imminent connexió d´aigua corrent per a alimentar l´escola, en primera instància.
Llavors seguiran la resta de reformes i millores perquè, de tots es ben sabut, que la nostra escola necessita una bona MA DE METGE...     
 

El Conseller d´Educació i Universitat, Sr. Martí March ens va tractar molt bé i ens va facilitar les coses en tot moment.

El Batle de Palma, Sr. José Hila, ja ens va demostrar amb la seva anterior visita al centre (17/09/2015) el seu alt nivell de compromís per a millorar les condicions dels nostres fills  i ho va fer públic durant el passat Congrés d´AMADIBA.

La Regidora d´Educació i Esports de Palma, Sra. Susanna Moll, ens ha ajudat incondicionalment, per això li estam molt agraïts.
 
La visita ha tingut gran transcendència i les imatges han sortit al programa de Noticies d´IB3 del migdia i el periòdic Última Hora va publicar un article al següent enllaç:  


 http://ultimahora.es/noticias/local/2016/01/15/172192/centro-educacion-especial-son-ferriol-sera-reformado-este-ano.html
 
ENHORABONA a tots i gràcies a totes les persones que ens heu recolzat.
AVUI ES UN DIA FELIÇ, PERQUÈ ELS NOSTRES AL·LOTS SON ELS BENEFICIATS.

miércoles, 13 de enero de 2016

Notícies excel·lents

Ens han comunicat oficialment que la Presidenta del Govern de les Illes Balears, Sra. Francina Armengol, visitarà demà día 15 de gener l´escola a les 12:00 H.
També, vindran el Conseller d´Educació i Universitat, Sr. Martí March, i el Batle de Palma, Sr. José Hila. 


 L´AMIPA està molt satisfeta perquè aquesta circumstància representa un "fet excepcional" dins el mon educatiu de les Illes Balears, ja que els  màxims representants de la nostra Comunitat Autònoma s´han sensibilitzat amb la precària situació del nostre centre.

Ara, més que mai, estam convençuts de que hem sabut donar les passes adequades per a aconseguir el MÀXIM per als nostres fills i tutelats. 


Podeu estar tranquils, perquè la Junta Directiva no perdrà aquesta històrica i màgica oportunitat per a defensar els drets dels alumnes.