miércoles, 8 de junio de 2016

AIGUA, AIGUA, AIGUA ….. A LA FI

A LA FI TENIM AIGUA CORRENT A L'ESCOLA. Avui mateix han alimentat el Centre Educatiu des del comptador, el Director ha confirmat que hi ha bona pressió a tots els punts de la instal·lació.

Ha estat una lluita constant de l´AMIPA, quasi diària aquest darrer any. L'esforç ha valgut la pena. Enrere queden les reunions amb els representants de les institucions, incontables telefonades, visites personals i tocades de porta... documents amb registre d´entrada, episodis de nervis, tensions i decepcions per causa de la BURROCRACIA.

Especial menció a la bona voluntat i ajuda de la Regidora d´Educació de l'Ajuntament de Palma, Susanna Moll,  i també a l’exemplar conducta del batle de Marratxí, Joan Francesc Canyelles, i del tinent de batle de Marratxí, Miquel Cabot, que, de manera desinteressada, han donat totes les facilitats possibles per a fer realitat la connexió hidràulica i han fet una aportació altruista d´uns 4.500 € del consistori de Marratxí.   

Per altra banda, el director de l’escola, també ens ha comunicat que la direcció està molt satisfeta amb la bona marxa de les obres de la reforma.

ENHORABONA, ENHORABONA i ENHORABONA  a tots, aquest curs hem començat a recollir els fruits de les nostres raonables i bàsiques reivindicacions i els principals beneficiats són els nostres al·lots:

 • MOBILIARI NOU (el Claustre de Professors portava molts d´anys sol·licitant-lo sense èxit, amb moltes taules i cadires  que eren d´Educació Infantil; pensam que la nostra pressió a la Conselleria d´Educació ha estat determinant).
 • NOVA XARXA INTERIOR D´AIGUA.
 • AMPLIACIÓ DE PLACES ESCOLARS (7 places amb la construcció d´una nova aula al centre pel curs 2016-17). Desgraciadament encara quedaran molts d´alumnes amb necessitats especials exclosos i deficientment escolaritzats  a l´illa de Mallorca. És necessari construir, com a mínim, un altre Centre d’Educació Especial a la zona d’Inca, Manacor o Alcúdia.
 • SUBMINISTRAMENT D´AIGUA CORRENT AL CENTRE. (Servei essencial aconseguit, ja no hi haurà que passar més pena).
 • TRANSPORT ESCOLAR (sol·licitat des de fa molts d´anys per la direcció del centre i pels anteriors representants de l´AMIPA).
 • REFORMA DEL CENTRE (obres de substitució de les cobertes i WC per a persones amb mobilitat reduïda, sostres i exteriors) Dotació: 502.000 €.   


Som concients que encara manquen reformes i molts de recursos essencials que també hem reivindicat amb força, com:
 •  XARXA DE CLAVEGUERAM .  
 •  ELIMINACIÓ TOTAL DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.
 •  SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR ( reivindicació històrica que feria possible la conciliació laboral i familiar d´un col·lectiu vulnerable i desprotegit)
 •  Mobiliari i equips informàtics especialment adaptats als alumnes, construir més WC per a persones amb mobilitat reduïda, vestuaris, dutxes i excusats que siguin un poc decents, etc.)

  Estimats socis, el camí ja està fet, ara pot ésser seria el moment que altres pares comencessin a pensar en prendre un relleu... sens dubte els nostres fills es mereixen aquest esforç i molt més. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario