martes, 9 de abril de 2019

 Agraïment pel menjador. 

Ara només queda la reforma dels banys del 

CEE Son Ferriol


Jueves, 28 de marzo de 2019
A l’atenció de la Sra Assumpció Sempere, Cap de Servei d'Atenció a la Diversitat
A l’atenció del Sr Jaume Ribes,  Director General d'Innovació i Comunitat Educativa
A l'atenció del Sr J. Escudero, Direcció General de Planificació i centres
A l’atenció del Sr Martí March,  Conseller d’Educació
Bon dia
Des de l'AMIPA del CEE Son Ferriol els volem agrair que , després de molts anys d'espera, el nostre centre ha començat el menjador aquesta mateixa setmana.  Docents, alumnes , pares i mares estem molt contents per aquesta fita, feia 10 anys que el nostre centre reclamava el menjador, un espai que serà també d'aprenentatge d'hàbits, tan importants en els nostres fills i filles


De debò, moltes gràcies des d'aquesta AMIPA Però vostès saben que nosaltres tenim encara un tema que cada dia esdevè més necessari: la reforma dels banys. Després de més de 35 anys que té aquell edifici, inicialment no pensat per l'ús actual, aquells banys necessiten ser correctament adaptats.
A les dutxes el sol no és antilliscant i ja hem tingut qualque accident per caigudes dels nins.  No hi han agafadors, l'aigua tot sovint queda embassada i quan els pous negres estan plens pujen males olors. Les dutxes no estàn separades per unes mínimes mampares . El termo elèctric està dintre del mateix espai de les dutxes la qual cosa ja ens sembla perillosa, envoltat d'un material metàl·lic els cantons del qual (en angle recte) poden provocar cops al cap dels nins
A l'hivern, amb la gran altitud dels sòtils, aquell espai és gèlid. S'han de ficar estufes elèctriques, el que dona encara peu a més possibilitat d'accidents
Els w.c són baixos i petits, alguns fins i tot estan torts i costa pena entrar-hi i seure's. Cap de nosaltres voldria asseure's en aquells inodors.
L'espai del vestuari, encara que ara tinguem unes quantes taquilles, és del tot insuficient per deixar la roba endreçada. Ha quedat petit i amb una distribució plena de barreres arquitectòniques
El bany i els hàbits d'utilització del w.c. en els nostres fills no és només una qüestió d'higiene. És aprenentatge, és autonomia.Les mesures de seguretat són del tot necessàries en uns nins que tenen problemes de destreça o verdadera torpesa o discapacitat motora. Necessiten aferrar-se, necessiten estar lluny dels focus de perill.Les mesures per preservar la seva intimitat són importants perquè aprenguin aquest valor. Alguns ho passen molt malament quan les ATEs els supervisen. Altres han d'aprendre a respectar la seva intimitat i la dels altres.Els espais on ells puguin guardar  les seves coses quan es despullen i es vesteixen són crucials per nins que no tenen a vegades ni sentit de pertinença, ni d'ordre. Si us plau, acabin de convertir el CEE Son Ferriol en un centre del tot adaptat a les necessitats dels nins i nines que hi són allà. Com a pares i mares nomès podem trasmetre les necessitats dels nostres fills
És per això que els enviem un pressupost que varem demanar fa 2 mesos a l'empresa Osmara Palma SL, el total del qual ascendeix a 69.614€ El Conseller ja ens va dir que l'any passat no podria ser. Però ara estem al 2019 i esperem que ens donin bones notícies
Atentament
Ana Espino, com a presidenta de l'AMIPA i en nom de la nova Junta (Aurelio Sújar, Lola Martínez, M José Rodríguez, Pau Bosch, Ramon Cojo, Monica Romero, María Torres)

No hay comentarios:

Publicar un comentario