lunes, 17 de noviembre de 2014

Reunió extraordinària de la Junta Directiva de la AMIPA


Tenim el plaer de convocar-vos a la reunió extraordinària de Junta Directiva que es celebrarà el proper 19/11/2014 a les 19:00 H en primera convocatòria i a les 19:30 H en segona convocatòria.
Per a tractar lo següent:
  ORDRE DEL DIA


1) Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2) Analitzar la postura del Cap del Departament d´Infraestructures de l´Ajuntament de Palma davant:
           a) La seva decisió, unilateral,  de tornar posar en marxa el sistema de bombeig del pou d´aigües soterrànies amb equip de cloració, el passat mes de Juliol, en desconeixement de l´AMIPA i possibles conseqüències per a la salut de les persones                                                                          
            b) La informació verbal,  donada al secretari de l´AMIPA del desenvolupament de les infraestructures que afecten a la nostra Escola, per insistència  d´aquest.  Valorar el silenci administratiu de la Regidoria d´Educació de Palma( interlocutor amb Son Pacs ), després de la recepció de la  nostra darrera carta del 14 d´Abril de 2014.

3) Debatre l´estat de les obres que afecten al Centre Educatiu. 

4) Necessitat de reforçar i nombrar una  nova Junta Directiva  per a la nostra AMIPA. 

Contarem amb la col•laboració i l´assessorament professional den Llorenç , biòleg especialitzat en tractament  d’aigües i representant d´AMADIP ESMENT  a les taules de negociació amb l´Ajuntament de Palma, per al subministrament de les infraestructures d´aigua al nostre Centre Educatiu.  
També assistirà, Xisco Santamatilde, Director de la nostra Escola, que ens donarà informació actualitzada de totes les circumstàncies que afecten a l´Escola.    

5) Precs i preguntes.
                                                                                                                           El Secretari
                                                                                                           Josep Miquel Valens Torrens
Vist i plau
La Vicepresidenta
Mª Nieves Bayon  Perez


No hay comentarios:

Publicar un comentario