miércoles, 3 de diciembre de 2014

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA Y EXTRAORDINÀRIA CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
 
Tenim el plaer de convocar a tots els socis a l’Assemblea General Ordinària que es celebrarà el proper dijous dia 11 de Desembre de 2014, a les 20:00 hores en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona convocatòria.
L’Assemblea es celebrarà al saló d´actes de l´Escola per a tractar el següent :

ORDRE DEL DIA
1-    Lectura i aprovació, si cal, d’actes anteriors.
2-    Aprovació, si cal, de la memòria de gestió i memòria econòmica del curs 2013-14.
3-    Precs i preguntes.


Palma, el 03 de Desembre de 2014.

                                                                                              El secretari
                                                                                                 Josep Miquel Valens Torrens

   Vistiplau La Presidenta              
    Mª Carmen Carrillo Muñoz                    

                                                                              


------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Tenim el plaer de convocar a tots els socis a l’Assemblea General Extraordinària que es celebrarà el proper dijous dia 11 de Desembre de 2014, a les 20:45 hores en primera convocatòria i a les 21:15 hores en segona convocatòria.
L’Assemblea es celebrarà al saló d´actes de l´Escola per a tractar el següent :

ORDRE DEL DIA

1- Dimissió de la Junta Directiva.
2- Presentació de candidatures i elecció de nova Junta Directiva.
3- Precs i preguntes.

Palma, el 03 de Desembre de 2014.

                                                                                              El secretari
                                                                                                 Josep Miquel Valens Torrens

   Vistiplau La Presidenta              
    Mª Carmen Carrillo Muñoz                    

                                                                              

No hay comentarios:

Publicar un comentario