lunes, 15 de diciembre de 2014

MEMÒRIA DE GESTIÓ 2013-14

1) COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA :

Presidenta :              Mª Carmen Carrillo Muñoz
Vicepresidenta :      Mª Nieves Bayon Perez 
Secretari :                 Josep Miquel Valens Torrens
Tresorera :                Mª Salud Oliver Matheu
Vocal :                       Antonia Ordoñez Gallardo
Vocal :                       Mª Pilar Burgos Campaña
Vocal :                       Antonio Gonzalez Martín


2) NÚMERO DE SOCIS :     28 Socis .


3) INFORME DE GESTIÓ DE LA JUNTA :

Els principals acords presos per la Junta Directiva varen esser els següents:


- Canvi de compte bancaria de “Sa Nostra” a “La Caixa” per a aconseguir ajudes socials.
- Recollida de signatures per a denunciar les deficiències estructurals de l´edifici escolar.
- Proposta i aprovació per unanimitat, en Assemblea General Extraordinària del 20/02/2014,  de revocar els antics estatuts i aprovar-ne uns de nous ja adaptats a la nova reglamentació.( Fet rellevant ).
- Millorar i potenciar les comunicacions de la Junta Directiva amb els socis.
- Reclamacions a diverses institucions, amb registre d´entrada, per les greus deficiències esmentades abans.
- Sol·licitar informació actualitzada del pla de millores de les instal·lacions d´aigua i de l´aprovació dels corresponents pressuposts, promesos per la Regidoria d´Educació del Ajuntament de Palma.
- Sol·licitar, oficialment, a la direcció del Centre còpia de les actes de les inspeccions de la Conselleria de Sanitat del 19/11/2012 i 26/11/2012, realitzades al Centre arrel d´una denuncia que va fer una mare d´alumne el 08/10/2012.
- Sol·licitar, oficialment, a la direcció del Centre còpia documental dels anàlisis i de les revisions més significatives fetes a la xarxa d´aigua de l´Escola i, trimestralment, de les futures que es vagin a realitzar.
- Denunciar al diari Última Hora, el mal estat de les instal·lacions del nostre Centre Educatiu el 27/03/2014.

3) ACTIVITATS INTERNES.
3.1) Dates de les Assemblees Generals :
07 / 11 / 2013
27 / 01 / 2014
07 / 02 / 2014   
13 / 02 / 2014
20 / 02 / 2014
3.2 ) Reunions de la Junta Directiva :
21 / 11 / 2013
14 / 01 / 2014
12 / 03 / 2014
09 / 04 / 2014
29 / 05 / 2014
19 / 11 / 2014
3.3 ) Reunions del Consell Escolar :
- 30 /01 / 2014 : Es va posar en marxa el servei “Meteoclimatic”(estació meteorològica del centre).
- 26 / 03 / 2014 : Es varen aprovar les 150 hores de practiques d´un Màster Universitari de prevenció e intervenció psicològica en problemes de conducta a la escola, de la Universitat Valenciana a Distància.
- 26 / 06 / 2014 : Presentació i aprovació de la Memòria Final del curs 2013/14, amb les següents conclusions:
I) – Coordinació amb el Servei de Suport Educatiu :
- La coordinació amb el SSE, ha sigut insignificant i molt escassa.
- No s´ha elaborat cap calendari, ni s´ha fet cap reunió.
- En cap moment el centre ha rebut comunicació oficial per part del SSE d´elaboració alguna de criteris d´escolarització específics per als alumnes que volen accedir a un CEE.
Segurament aquest es el motiu principal pel que enguany ha estat un curs amb molts problemes de conducta, amb alumnat molt conflictiu i s´han viscut situacions d´agressivitat del que han sigut víctimes tant els professors com els ATEs i fins i tot qualque alumne.
L´AMIPA va denunciar aquestes agressions el passat  29/05/2014  davant la Conselleria d´Educació i Cultura, demanant solucions.
II) – Greus mancances de recursos materials : El centre ha fet demandes a la Conselleria per a augmentar la dotació de mobiliari basic (armaris, taules i cadires) i de material d´Educació Física, no ens han respost a cap demanda feta. El centre hauria d´estar més ben considerat per la DG de Planificació i Infraestructures. El que més preocupa és el desconeixement que des de la Conselleria té del Claustre.
III) – L´AMIPA ha fet una gran labor lluitant per la millora del centre (serveis, manteniment, recursos,...), ha ajudat als nins i nines que no podien anar a alguna sortida escolar, han participat junt al centre en la recollida d´aliments i altres productes de primera necessitat per ajudar  a les famílies del centre que pitjor ho estan passant.
IV) – Les instal·lacions de l´edifici són pèssimes, hi ha espais que son una ruïna.
No hi ha aigua potable corrent, ni desaigua de residuals, hi ha goteres constants, la pintura i les rajoles de les parets cauen pel simple contacte amb les mans, les bigues de ferro estan oxidades i podrides i les cobertes de plàstic que cobreixen parets i sostres de l´edifici no aïllen del fred, ni de la calor, ni de les humitats. No són condicions adequades per rebre alumnat, ni per fer feina.
El centre públic d´educació especial Son Ferriol no compleix amb la legislació bàsica i mínima per obrir les seves portes segons el “Real Decreto 132/2010, de 12 de Febrero, Título I, artículo 3, requisitos de instalaciones comunes a todos los centros, apartados b) y c)”.

4) -  ACTIVITATS I CELEBRACIONS.
- 30 / 11 / 2013 : Paella d’acomiadament a l´Escola / Participació: 50 persones / Principals Promotors: Mª Salud Oliver i Roberto Bonet.
- 20 / 12 / 2013 : Festa de Nadal a l´Escola / Bunyolada /  Sorteig Cistella de Nadal: 170 persones.
- 09 / 03 / 2014 : Festa de disfresses a l´Escola / Participació: 35 persones.
- 18 / 04 / 2014 : Festa de Sant Jordi / Obsequis AMIPA : un llibre, una rosa, un punt de lectura / Participació: 30 Socis / Promotors: Mª Nieves Bayon i Mª Pilar Burgos. 
- 20 / 06 / 2014 : Festa Final de Curs / Rifa d´un ordinador portàtil de l´AMIPA / Promotora: Mª Salud Oliver / Discurs de final de curs per part del secretari de l´AMIPA.
- 21 / 06 / 2014 : Sopar d´acomiadament dels socis de Fi de Curs / Participació: 35 persones / Promotors: Mª Pilar Burgos i Mª Nieves Bayon. 
       
5) – COMUNICACIONS.
El 20 de Febrer de 2014, en Assemblea General Extraordinària, és va aprovar millorar i potenciar les comunicacions entre la Junta Directiva i els socis.
Es evident, que hi hagut una millora notable amb la informació rebuda pels socis amb respecte als anys precedents, tant a nivell de correus electrònics com de circulars facilitades a través de la bona cooperació de la Direcció del Centre, en relació a totes i cada una de les nombroses accions i decisions empreses per la nostra Junta i les Assemblees Generals. 
Agraïm, al nostre soci i col·laborador Domingo Riutord,  la bona feina feta amb la web del nostre BLOG de l´AMIPA. Informant de totes les accions i activitats de l´AMIPA.
El 27/03/2014, el diari Última Hora va publicar un article denunciant les grans deficiències existents a la nostra escola, il·lustrant-lo amb imatges monogràfiques.
Uns dies després la nostra presidenta va esser entrevistada per la emissora Última Hora Radio, denunciant els mateixos fets.   

6) RELACIONS.
I.) Relacions amb la Direcció del Centre : Les relacions amb la Direcció han sigut molt fluides i cordials, sempre hi ha hagut cooperació entre nosaltres.

Xisco Santamatilde va esser convidat i va venir a la reunió de la Junta Directiva del 29/05/2014, per a informar-nos de totes les novetats relacionades amb les obres que afectaven al centre.
També ens va facilitar, de manera oficial, tota la documentació que li vàrem requerir, tant la referent a les còpies de les actes de les inspeccions sanitàries com les revisions de aigua fetes a la escola.
II.) Relacions amb la nostra AMIPA : En conjunt les relacions han sigut bones, però enyorem, una major assistència dels socis a les Assemblees Generals i un major atracament a la nostra tasca.
Alguns dissabtes s´han realitzat jornades de BLOKART a l’aeròdrom de “Son Vent” a Binissalem. Hi han participat varies famílies, que han gaudit de l´activitat i del menjar que hem compartit tots. Potenciant, així, la convivència i les relacions entre nosaltres. 
III.) Relacions amb altres associacions : El nostre secretari, es va posar en contacte amb Elena Inglada, presidenta de l´APIMA IES Josep Sureda I Blanes, per informar-la de la delicada situació que, també, els afectava a ells, tant per les greus irregularitats detallades a les actes de les inspeccions sanitàries realitzades, com per l´evolució de les obres de les  canalitzacions d´aigua de subministrament al centre. Tot d´una, es va adonar de la total ignorància que tenia dels temes descrits, però ella va manifestar que aprofitaria la reunió que tenia aquella setmana amb la seva Junta Directiva per a tractar el tema.
Per això mateix, el 13/06/2014, Josep Valens li va proporcionar documentació a través del correu electrònic i  se la va convidar a reunir-se amb nosaltres. Han passat els mesos i encara no s´ha posat en contacte en la nostra AMIPA.
La secretaria tècnica de la FAPA està degudament informada d´aquest assumpte.
IV.) Relacions amb l´Ajuntament : El 28/02/2014, el secretari, va cursar la renovació en el Registre Municipal d´Entitats Ciutadanes(RMEC), entre altres coses, per a poder sol·licitar les ajudes per a les activitats extraescolars a realitzar. En data, 21/05/2014, ens varen concedir oficialment un total de 278 € en ajudes per a activitats extraescolars. Encara que signifiqui una baixa quantitat de doblers, ens podem considerar afortunats degut als importants retalls en respecte a exercicis passats i que també s´han afegit moltes dificultats burocràtiques per a poder aconseguir-les.
També hem presentat reclamacions i hem rebut una sola carta de resposta de la Regidoria d´Educació de l´Ajuntament. ( Hi ha tota la documentació, per qui vulgui consultar-la ).
El secretari, Josep Valens, ha mantingut conversacions telefòniques amb Urbano Sanchez   (Cap del departament d´infraestructures de l´Ajuntament) i Carmen Zotes (Cap de secció dels edificis municipals de l´Ajuntament), per a fer un seguiment de la coordinació del subministrament de les infraestructures d´aigua al nostre Centre.     
V.) Relacions amb la Conselleria D´Educació i Cultura :  El 26/02/2014, Mª Salud Oliver i Antonia Ordoñez, varen presentar 1.156 signatures, denunciant les greus deficiències de la nostra escola, davant la Conselleria D´Educació i Cultura i la de Sanitat.
El 29/05/2014, es va presentar un altre escrit, denunciant les agressions físiques en contra del personal docent i  la sol·licitud de personal de reforç qualificat per a controlar als alumnes en problemes de conducta, que son derivats al CEE Son Ferriol.

VI.) Relacions amb la FAPA : Mª Salud Oliver i Josep Valens han realitzat uns cursets de formació dirigits per la FAPA a les APAs interessades.
També s´han realitzat moltes consultes a Marina Corelli, secretaria tècnica de la FAPA.

- FI -

                                                                                         
                                                                                                        El secretari       
Vistiplau de la presidenta              
         
                         
               
                                                                                         Josep Miquel Valens Torrens
Mª Carmen Carrillo Muñoz

                           No hay comentarios:

Publicar un comentario