jueves, 11 de diciembre de 2014

Qui som

L’Associació de mares i pares del Centre Públic d'Educació Especial de Son Ferriol és una entitat sense ànim de lucre constituïda per tots els pares, mares, tutors i/o representants legals dels/de les alumnes de l’escola que de manera voluntària contribueixen pagant una quota anual.

En aquests moments estam realitzant una tasca que no ens és específicament pròpia debut a les greus mancances i deficiències del Centre.

Hem hagut d'assumir unes funcions que no ens pertanyen pel benestar dels nostres fills i tutelats, tals com entrevistes amb consellers, batles, directors generals... hem discutit amb ells de canonades d'aigua i de convenis entre els ajuntaments... hem acudit a la premsa, ràdio y televisió per denunciar l'estat del Centre... i tenim la completa seguretat que aconseguirem els nostres propòsits.

En la reunió del 14 de desembre de 2018 i després d'un acord unànime, la composició de la Junta Directiva va quedar constituïda de la següent manera:

Presidenta :       Ana Espino Ibañez
Vicepresident :  Mª Dolores Martínez
Secretari :          Aurelio Sujar Abella
Tresorera :         Mª José Rodríguez
Vocal :                Mª Torres Rosselló
Vocal :                Alberto Izquierdo 
Vocal :                Mónica Romero
Vocal :                Pau Bosch


No hay comentarios:

Publicar un comentario