viernes, 19 de diciembre de 2014

Reunió amb els representants de l'Ajuntament de Palma

El passat dinou de desembre de 2014 va tenir lloc a Son Pacs la reunió entre els representants de l’AMIPA, el director de l’escola i els representants de l’Ajuntament de Palma. Això és un petit resum del més important de la reunió:
• Es va llegir i entregar als representants de l’Ajuntament el manifest preparat per l’AMIPA amb els assumptes que requereixen solucions més urgents al nostre col·legi, per la seva gravetat.
• S’aclariren les responsabilitats i competències de l'Ajuntament de Palma i les de la Conselleria D'Educació.
• A raó d’una pregunta feta pel director de l’escola relacionada amb la bomba de sondeig del pou ens informen que, en cas d’ espenyar-se i a causa de la problemàtica existent, no donarien ordre d'arreglar-la.
• La representació de l'Ajuntament de Palma, es va comprometre a informar l'AMIPA de l‘evolució dels assumptes tractats que siguin competència seva.

No hay comentarios:

Publicar un comentario